جملات قصار
تملق و اخلاق بندرت در يك جا جمع مي شوند. كنفوسيوس
نظر سنجي
در حال حاضر هیچ نظر سنجی فعال نمی باشید.
صفحه اخبار
لب
بلظی