جملات قصار
انسان زائيده شرايط نيست، بلكه خالق آن است. بنيامين ديزرائيلي
نظر سنجي
در حال حاضر هیچ نظر سنجی فعال نمی باشید.
صفحه اخبار
لب
بلظی