جملات قصار
زنها در زندگي عاشق چيزهاي ساده ميشوند چه چيزي ساده تر از مردها . فاينيچر
نظر سنجي
در حال حاضر هیچ نظر سنجی فعال نمی باشید.
صفحه اخبار
لب
بلظی